Lund, Sweden
info@lucem.info

Akutsjukvård för blivande akutläkare

Clarity in Emergency Medicine

Kursen lär ut ett systematiskt förhållningssätt till:

1. det initiala omhändertagandet av svårt sjuka patienter i alla åldersgrupper

2. sannolikhetsbedömning för allvarliga tillstånd med utgångspunkten i patientens

sökorsak

3. tolkning av EKG, syrabasrubbningar och fynd vid nervstatus

4. genomförandet av utvalda terapeutiska och diagnostiska färdigheter,

exempelvis pleuradräninläggning, samt

5. kommunikation vid teamarbete och vid stora händelser.

Här följer vissa föreläsningar som hålls vid kursen:

1-Introduktion SK

2-Initialt omhändertagande SK

3-Sannolikhetsbedömning SK

4-Neurobortfall SK