Lund, Sweden
info@lucem.info

Videos, kontaktorsaker (in Swedish)

Clarity in Emergency Medicine

Videos on different cheif complaints in Swedish

Videos om kontaktorsaker på akuten

Här har vi lagt lite korta videos som intro till olika kontaktorsaker på akuten. Alla synpunkter på hur de kan förbättras är mycket välkomna; skicka förslagen till ulf.ekelund[at]med.lu.se. Fler är tänkt att komma efter hand.

Bröstsmärta

Buksmärta

Ryggsmärta

Syncope

Huvudvärk

Dyspné