Lund, Sweden
info@lucem.info

PRIME 2020 Schedule

Clarity in Emergency Medicine

Tid Titel Presenteras av
08:00 – 08:15 Introduktion Ardavan Khoshnood och Eric Dryver
08:15 – 09:00 Propofolsedering:  porten till akutläkardriven PSA Eric Dryver
09:15 – 10:00 Pneumothorax på akuten:  less is more Helen Olofsson
10:15  – 11:00 Akutläkarutförd ultraljudsdiagnostik av DVT Caroline Hård af Segerstad
11:15 – 12:00 TRUSTED Susann Järhult
13:00 – 14:00 Potentiell COVID-19 på akuten:  erfarenheter från Lund och Karolinska David Larsson

Björn af Ugglas

14:15 – 14:45 In-situ veckodags procedurträning Eric Dryver
15:00 – 15:45 1h-hsTnT algoritm Arash Mokhtari
16:00 – 16:45 Forskning i akutsjukvård Ulf Ekelund
16:45 – 17:00 Utvärdering av PRIME 2020 Ardavan Khoshnood och Eric Dryver
17:00 – Forskning i akutsjukvård (cont) Ulf Ekelund